Tekniske installationer

-grænser for vedligehold af tekniske installationer
 
Andelshavere:
Andelshaverne er selv ansvarlige for vedligehold af alle indvendige installationer (el, vand, varme og kloak). Al vedligehold af installationer udenfor væg og gulv er andelsboligforeningens område.
 

 
Lejere:
Andelsboligforeningen er ansvarlig for vedligehold af indvendige og udvendige installationer.
 


Retningslinier for teknisk/håndværksmæssig bistand:
Følgende retningslinier gælder både lejere og andelshavere

Problemer som kan afvente afhjælpning til næste hverdag løses ved at kontakte:
  1. Bestyrelsen på andelsmobilen tlf. 4035 3630. Læg en besked på svareren.
  2. Bestyrelsen kontakter så, efter aftale med andelshaver/lejer, de nødvendige leverandører for at få løst problemet.

 
Akutte problemer:
I tilfælde af akut behov for teknisk/håndværksmæssig bistand, f.eks. hvor der er tale om sprængte vandrør, svigtende elforsyning, stoppede kloakker eller i øvrigt, hvor det pågældende problem må løses uden opsættelse, er det muligt, udenfor normal arbejdstid, at rette henvendelse til nedenstående leverandører.
 
Det er dog stadig nødvendigt at give besked til bestyrelsen så hurtigt som muligt, i modsat fald risikerer andelshaveren selv at skulle betale regningen.
 


Fakturaer:
Fakturaer fra leverandører sendes altid direkte til rekvirenten (beboeren). Rekvirenten afleverer fakturaen til bestyrelsen, til påtegning: Fakturaen kan afleveres i ejendomskontorets postkasse.
 


Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Kyndbyvej 82A

3630 Jægerspris

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk