Afhentning af Storskrald...

4 gange årligt afhenter Frederikssund storskrald på faste dage.

På afhentningsdagen skal storskraldet stå sorteret og synligt ved skellet til din ejendom.

Indsamlingen starter allerede kl. 7.

Ved mange tilmeldinger på en rute kan afhentning den efterfølgende dag forekomme.

Du kan få hentet storskrald ved din adresse, hvis du har egne beholdere på hjul. 

Hvad kan jeg få hentet?

Ja tak til:

 • Møbler og indbo. Hvert møbel må højst veje 50 kg og være 2 m langt. Højst tre enheder pr. gang.
 • Elektronik. Fx fjernsyn, radioer og computere. Højst tre enheder pr. gang.
 • Hårde hvidevarer. Hvis en enhed vejer over 50 kg, skal du gøre opmærksom på det ved tilmeldingen. Højst tre enheder pr. gang.
 • Småt brændbart. I klare plastsække. Højst to sække a 15 kg pr. gang.
 • Jern & Metal. Som udgangspunkt må hver enhed højst veje 50 kg og være 1x1 m. Du kan dog få én ting med pr. gang som vejer over 50 kg - husk at gøre opmærksom på det ved tilmeldingen.
 • Cykler tages kun med hvis de er forsynet med en seddel mærket ”Storskrald”. Højst tre enheder pr. gang.
 • Metalemballage. Uden madrester og pakket i klare plastiksække. Højst to sække pr. gang.
 • Pap. Rent, tørt og bundtet med snor.
 • Hård plast. Uden madrester og pakket i klare plastiksække. Højst to sække pr. gang.
 • Grene. Bundtet med snor. Maks. 1 m lang og 50 cm i diameter. Højst to bundter pr. gang.

Ved afhentningen i marts tager vi også dit brugte juletræ (uden fod) med.

Nej Tak til:

 • Bygningsaffald; F.eks. døre, vinduer, gulvbrædder, sanitetsudstyr, tagplader, beton, mursten, brændeovne, flasker og malerbøtter.
 • Haveaffald; F.eks. afklip og jord.
 • Dagrenovation.
Hvordan tilmelder jeg mig?
 
Storskraldsordningen er en ordning, hvor du skal tilmelde dig fra gang til gang.
 
Du skal benytte den digitale selvbetjeningsløsning for at bestille en afhentning.
 
Her skal du angive, hvilket affald du ønsker hentet. 

Du kan også tilmelde dig hos vores kundeservice på telefon 80 20 80 30.

Åbningstiden er mandag til torsdag kl. 7-15.30, fredag kl. 7-15.

Vi skal have din tilmelding senest søndag i ugen før, vi henter storskrald i dit distrikt.

Hvis du har ændringer til din bestilling, skal du ringe til vores kundeservice senest fredag.

Du kan ikke ændre din tilmelding i selvbetjeningsløsningen.

Datoer for storskrald
 
Klik ind på  "Min affaldsplan" indtast din adresse og husnummer så kommer der oversigt over dagrenovation afhentning og datoer for storskrald.
 
 

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk