Maling af træværk · facader · sokkel - farvevalg

 
Farvevalg:
Farver på udvendigt træværk, facader, gavltrekanter og sokkel er fastlagt i bilag 20 til lokalplan 025 (anden sidste side) for Kyndby Huse, hvilke bestemmelser skal overholdes.   

OBS: Grøn umbra (NCS 7020-G90Y) er IKKE den korrekte kode.
 
          Den KORREKTE grøn umbra kode er NCS 7020-G50Y.
 
Ved maling af træværk - benyt følgende fremgangsmåde:

Udhæng, vindskeder og inddækninger:
Træværket afrenses.

Det afrensede træ grundes med en grundingsolie og behandles derefter med en heldækkende træbeskyttelse.

Vinduer:
Ubehandlet træ grundes med grundingsolie. Hvis der er sprækker i træet, spartles med en acrylspartelmasse eller linoliekit. Herefter grundes med acrylgrunder.

Vinduet males til sidst med en vandbaseret vinduesmaling eller oliebaseret færdigmaling i glans 50.
 
Vinduet males 2 gange.

Udvendige døre:
Samme fremgangsmåde som ved vinduer.
 
Det gælder både dør og karme.
 
Bemærk, at bundstykket skal lakeres med en oliebaseret lak.

Type af maling:
Der skal ALTID anvendes den type af maling samt malingskvalitet, der foreskrives af fabrikanten til det pågældende arbejde.

Vedligeholdelse/misligholdelse:
Hvis du er i tvivl om, hvad du som andelshaver selv er ansvarlig for at vedligeholde og udskifte, og hvad ABFKH er ansvarlig for, anbefaler vi dig at kigge i skemaet under ”Vedligeholdelse” 

Der henvises endvidere til vedtægternes bestemmelser i §10, §11 og §23.
 
Hvis du er i tvivl, så kontakt bestyrelsen i kontortiden eller på foreningens mobiltelefon - husk at lægge besked, så vi kan ringe tilbage.
 

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk