Installering af brændeovn:
Ifølge lokalplanen side 24 stk 21, må der etableres skorsten på bebyggelsen.
Skorstenen kan enten etableres som mat sort stålrør eller som muret og pudset skorsten.
Såfremt skorstenen føres op i højde med tagryg eller højere skal den opføres som muret skorsten og etableres symmetrisk over tagryggen. 
   
Gode råd til brug af brændeovn


Paller:

De er billige, faktisk ofte gratis, men du må ikke fyre med paller i din brændeovn.


Pallerne betragtes nemlig som affald, og selv om du måske synes, at det ligner rent træ, indeholder mange engangspaller og genbrugspaller giftige stoffer, som er til skade for miljøet – og i øvrigt for dig og din familie.


Mange kender ikke reglerne for fyring i brændeovn:
I en undersøgelse, som YouGov og Bolius står bag, siger 23 % at de ikke kender reglerne for fyring i brændeovne, det er forbudt at anvende affaldstræ, mælkekartoner og æggebakker som brændsel


Det må du fyre med i din brændeovn: 
Tørt brænde, sanket eller købt til formålet, er i bund og grund det eneste, du må fyre op med.

Du skal huske at fyre korrekt, nemlig fra toppen af brændet og ikke nedefra.

Ved at fyre fra toppen undgår du at udlede helt op til 80 % af den giftige røg, du ellers ville sende ud over kvarteret.


Sådan fyrer du korrekt i din brændeovn:

  • Vælg tørt træ og aldrig affaldstræ, heller ikke paller.
  • Fyr op ved at lægge to større stykker brænde i bunden af ovnen, og byg så op med mindre stykker og kviste, som du antænder
  • Lad ilden bevæge sig ned igennem brændet, mens dutilfører masser af luft.
  • Luk først oven til, når der er godt gang i flammerne.

Fyr aldrig om natten - det er ulovligt!

 

 

Kontakt os

Andelsboligforeningen Kyndby Huse
Kyndbyvej 82A
3630  Jægerpris
Telefon: 23 90 80 90
E-mail: bestyrelse@abfkh.dk

Copyrights

© 2013 - All rights reserved
Photos by shutterstock.com
site created and hosted by wkh.dk
Luk